Hợp đồng thuê khoán tài sản theo BLDS 2015

Hợp đồng thuê khoán tài sản theo BLDS 2015

By admin - Tháng Mười Hai 18, 2018

Theo quy định tại Điều 483 – Bộ luật dân sự năm 2015 về hợp đồng thuê khoán tài sản như sau:

“Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.”

Đặc điểm:

–  Về đặc điểm pháp lý: Luôn là hợp đồng có đền bù, ưng thuận và song vụ.

–  Về đối tượng: Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức.

–  Về thời hạn thuê (Điều 485 BLDS): Thời hạn thuê khoán do các bên thoả thuận theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc theo mùa, vụ phù hợp với tính chất của đổi tượng thuê khoán.

 Về mục đích thuê: Hợp đồng thuê khoán có mục đích khác biệt so với các hợp đồng thuê tài sản thông thường là: bên thuê khoán khai thác, sử dụng tài sản thuê vào mục đích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Hợp đồng thuê khoán không nhằm mục đích sử dụng tài sản thuê vào việc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của bên thuê.

 Về giá thuê (Điều 486 BLDS): Giá và thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tùy thuộc vào tính chất, công dụng của tài sản thuê khoán.

Nếu giá thuê khoán thông qua đấu thầu, thì giá thuê khoán là giá được xác định khi đấu thầu. Phương thức trả tiền thuê khoán có thể là: hiện vật, tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.