Chuộc lại tài sản đã bán

Chuộc lại tài sản đã bán

By admin - Tháng Mười Một 26, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Do khó khăn tài chính nên tôi đã bán lại cho bạn tôi là T chiếc laptop với giá 5 triệu đồng. Tôi thỏa thuận trong 4 tháng sẽ đưa tiền và lãi cho bạn tôi để chuộc lại laptop. Tuy nhiên, tháng thứ hai, do đi làm thêm đã có tiền tôi đến xin chuộc lại máy thì bạn tôi không đồng ý trả lại với lý do đã dùng quen. Trường hợp này xử lý như nào? 

Luật sư tư vấn:

Hợp đồng mua bán giữa bạn và anh T là hợp đồng mua bán có điều kiện.  Trong đó bên bán là bạn có quyền chuộc lại tài sản là laptop đã bán cho bạn của bạn trong khoảng thời gian 4 tháng.Theo quy định tại điều 454 Bộ luật dân sự 2015 về chuộc lại tài sản đã bán:

1. Bên bán có thể thoả thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thoả thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá một năm đối với động sản và năm năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm giao tài sản. Trong thời hạn này bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu không có thoả thuận khác.

2.Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, phải chịu rủi ro đối với tài sản.”

Khi bán laptop cho anh T, hai bên đã thỏa thuận là sẽ chuộc chiếc laptop trong thời hạn 4 tháng. Thời hạn này hoàn toàn đúng quy định của khoản 1 điều 454. Do đó trong thời hạn 4 tháng bạn có quyền chuộc lại laptop bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho anh T một khoảng thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, nếu không có thoả thuận khác.

Như vậy, sau một tháng bán laptop, bạn có quyền chuộc lại laptop nhưng phải báo trước cho anh T một khoảng thời gian hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *