Các trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức

Các trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức

By admin - Tháng Mười Hai 24, 2018

Cơ sở pháp lý về xử lí kỷ luật công chức, viên chức:

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

– Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Các trường hợp xử lí kỉ luật công chức, viên chức:

– Xử lí kỷ luật công chức: Các hành vi bị xử lí kỷ luật đối với viên chức được quy định tại điều 3 nghị định 34/2011/NĐ-CP bao gồm:

+ Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ; những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

+ Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

+ Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

– Xử lí kỷ luật viên chức: Các trường hợp xử lí kỷ luật được quy định tại điều 4 nghị định 27/2012/NĐ-CP như sau:

+ Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

+ Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *