Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy

By admin - Tháng Mười Một 1, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi định đào ao để nuôi cá. Trong quá trình đào thì phát hiện một số đồ gia dụng cổ bằng gốm và đồng, vậy tôi có được sở hữu những đồ vật này không?

Luật sư tư vấn:

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy quy định tại Điều 229 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

” 1. Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử-văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử-văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.”

Trước tiên, những đồ cổ này bạn tìm thấy trong quá trình đào ao, do đó đây là tài sản bị vùi lấp được tìm thấy. Khi tìm thấy, bạn phải thông báo tìm kiếm trả lại cho chủ sở hữu, nếu không biết chủ sở hữu thì giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Vì đây là đồ cổ thuộc di tích lịch sử- văn hóa nên bạn chỉ được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật mà không được sở hữu những món đồ này.

2 thoughts on “Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy”
  1. Dương Trung Tháng Mười Một 19, 2018 at 2:38 sáng

    Cho em hỏi nếu đào được vàng trên đất nhà người khác mà không xác định được chủ của tài sản thì số vàng tài đó được xử lí như thế nào

    1. admin Tháng Mười Một 22, 2018 at 9:14 sáng

      Chào bạn, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn như sau: Bộ luật dân sự quy định về quyền chiếm hữu tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm, tài sản không xác định ai là chủ sở hữu thì khi phát hiện tài sản bị chôn giấu, người phát hiện phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu. Nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *