Vô ý gây thương tích do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính

Vô ý gây thương tích do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính

By admin - Tháng Bảy 19, 2018

Vô ý gây thương tích do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính là hành vi của một người coi thường, không tuân theo những quy tắc đó, thực hiện một cách cẩu thả hoặc chủ quan, tin tưởng hậu quả không xảy ra nhưng thực tế đã dẫn đến hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo Điều 139 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính như sau:

“1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Thứ nhất, các yếu tố cấu thành tội

Mặt khách quan

– Về hành vi: Hành vi khách quan của tội phạm thể hiện qua việc vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính:

+ Vi phạm quy tắc nghề nghiệp là vi phạm những quy tắc thuộc phạm vi một ngành, một nghề, một lĩnh vực quy định.

+ Quy tắc hành chính do Luật hành chính quy định hoặc các cơ quan hành chính ban hành hoặc một đơn vị sản xuất quy định.

Người phạm tội vô ý được hiểu người đó thực hiện một cách cẩu thả hoặc chủ quan tin tưởng hậu quả không xảy ra nhưng thực tế đã dẫn đến hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Hậu quả: Mức độ thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác từ 31% trở lên.

Khách thể: Tội xâm phạm quyền được bảo vệ sức khỏe của con người, đồng thời xâm phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính đã ban hành.

Mặt chủ quan: Tội phạm thực hiện hành vi phạm tội với lỗi vô ý (do quá tự tin hoặc cẩu thả)

Chủ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là người đang thực hiện công tác theo nghề nghiệp, chuyên môn của mình hoặc các hoạt động hành chính.

toi-vo-y-gay-thuong-tich
Tội vô ý gây thương tích – Ảnh- Internet.

Thứ hai, về hình phạt

Mức hình phạt đối với tội này được chia thành ba mức cụ thể như sau:

– Trường hợp người phạm tội có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm được mô tả ở mặt khách quan thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

– Phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong các trường hợp sau:

  • Đối với 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

– Mức phạt tù từ 02 năm đến 05 năm được áp dụng trong trường hợp phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

– Hình phạt bổ sung: Ngoài bị áp dụng một trong những hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *