ỦY THÁC TƯ PHÁP LÀ GÌ? HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

ỦY THÁC TƯ PHÁP LÀ GÌ? HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

By admin - Tháng Bảy 17, 2023

ỦY THÁC TƯ PHÁP LÀ GÌ? HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Ủy thác tư pháp là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Luật Tương trợ tư pháp 2007 có quy định về ủy thác tư pháp và hình thức thực hiện tương trợ tư pháp như sau:

Uỷ thác tư pháp và hình thức thực hiện tương trợ tư pháp

 1. Uỷ thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật nước có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 2. Tương trợ tư pháp được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thông qua ủy thác tư pháp.

Như vậy, ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật nước có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự phải có những văn bản nào?

Căn cứ tại Điều 18 Luật Tương trợ tư pháp 2007 có quy định về hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự như sau:

Hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự

 1. Hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự phải có các văn bản sau đây:
 2. a) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự;
 3. b) Văn bản ủy thác tư pháp về hình sự quy định tại Điều 19 của Luật này.
 4. Hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự được lập thành ba bộ theo quy định của Luật này và phù hợp với pháp luật của nước được yêu cầu. Ngôn ngữ được sử dụng để lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Luật này.

Như vậy, hồ sơ ủy thác tư pháp về hình sự phải có những văn bản sau:

– Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự;

– Văn bản ủy thác tư pháp về hình sự.

Văn bản ủy thác tư pháp về hình sự phải có những nội dung gì?

Căn cứ Điều 19 Luật Tương trợ tư pháp 2007 có quy định về văn bản ủy thác tư pháp về hình sự như sau:

Văn bản ủy thác tư pháp về hình sự

 1. Văn bản ủy thác tư pháp về hình sự phải có các nội dung sau đây:
 2. a) Ngày, tháng, năm và địa điểm lập văn bản;
 3. b) Tên, địa chỉ cơ quan ủy thác tư pháp;
 4. c) Tên, địa chỉ hoặc văn phòng chính của cơ quan được ủy thác tư pháp;
 5. d) Họ, tên, địa chỉ nơi thường trú hoặc nơi làm việc của cá nhân; tên đầy đủ, địa chỉ hoặc văn phòng chính của cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp về hình sự;

đ) Nội dung công việc được ủy thác tư pháp về hình sự phải nêu rõ mục đích ủy thác; tóm tắt nội dung vụ án, các tình tiết liên quan, trích dẫn điều luật và hình phạt có thể được áp dụng; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; thời hạn thực hiện ủy thác.

 1. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài, văn bản ủy thác tư pháp về hình sự có thể có các nội dung sau đây:
 2. a) Đặc điểm nhận dạng, quốc tịch và nơi ở của đối tượng trong vụ án hình sự hoặc những người có thông tin liên quan đến vụ án đó;
 3. b) Vấn đề cần thẩm vấn, câu hỏi đặt ra, tài liệu, hồ sơ hoặc vật chứng được đưa ra và nếu có thể thì mô tả đặc điểm, hình dạng người được yêu cầu xuất trình tài liệu, hồ sơ, vật chứng đối với ủy thác thu thập chứng cứ;
 4. c) Nội dung công việc, câu hỏi, yêu cầu đối với người làm chứng, người giám định được triệu tập;

Như vậy, văn bản ủy thác tư pháp về hình sự phải có các nội dung sau:

– Ngày, tháng, năm và địa điểm lập văn bản;

– Tên, địa chỉ cơ quan ủy thác tư pháp;

– Tên, địa chỉ hoặc văn phòng chính của cơ quan được ủy thác tư pháp;

– Họ, tên, địa chỉ nơi thường trú hoặc nơi làm việc của cá nhân; tên đầy đủ, địa chỉ hoặc văn phòng chính của cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến ủy thác tư pháp về hình sự;

– Nội dung công việc được ủy thác tư pháp về hình sự phải nêu rõ mục đích ủy thác; tóm tắt nội dung vụ án, các tình tiết liên quan, trích dẫn điều luật và hình phạt có thể được áp dụng; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; thời hạn thực hiện ủy thác.

– Ngoài những nội dung trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài, văn bản ủy thác tư pháp về hình sự có thể có các nội dung khác.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi, tư vấn liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG

Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Websibte: www.kienthucphapluat.vn

Email:luatsumaiphong@gmail.com

Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline: 097. 420. 6766

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *