TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NGƯỚC NGOÀI

By admin - Tháng Tư 1, 2019

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Thời hạn của một thẻ tạm trú của mỗi đối tượng là khác nhau. Người có thẻ tạm trú không phải xin cấp visa, được xuất nhập cảnh nhiều lần qua cửa khẩu quốc tế.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần phải đảm bảo những giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh

+ Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh

+  Hộ chiếu còn thời hạn

+ Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại tại diện đối tượng đã nêu trên. Trình tự, thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật 47/2014/QH13 tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *