TIỀN ÁN, TIỀN SỰ LÀ GÌ? THỜI HẠN ĐỂ ĐƯỢC XÓA TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

TIỀN ÁN, TIỀN SỰ LÀ GÌ? THỜI HẠN ĐỂ ĐƯỢC XÓA TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

By admin - Tháng Bảy 23, 2021

MAI PHONG LAWFIRM-  Tiền án, tiền sự là gì? Thời hạn để được xóa tiền án, tiền sự

Tiền án là gì?

“Tiền án” là khái niệm để chỉ trạng thái về nhân thân, lý lịch của một người khi họ bị Tòa án kết án, bị Tòa án tuyên bố là có tội, phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng chưa được xóa án tích. Do vậy, khi một người chưa từng bị kết án, hoặc đã bị kết án nhưng được xóa án tích được coi là người không có tiền án, chưa bị kết án. Nội dung này cũng được khẳng định tại Điều 69 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tiền sự là gì?

Còn về khái niệm tiền sự, dựa trên nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Mục II Nghị quyết 01 – HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, có thể hiểu “tiền sự” là để chỉ tình trạng một người bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính nhưng chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa tiền sự, hoặc chưa đáp ứng điều kiện về thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Thời hạn để xóa tiền án, tiền sự là bao lâu ?

Như đã tìm hiểu trên đây, nếu đang có “tiền án”, “tiền sự” thì lý lịch về nhân thân “có vết”  và có thể ảnh hưởng đến một số công việc, cách nhìn nhận của người khác và của xã hội đối với họ, đồng thời là yếu tố bất lợi cho họ nếu liên quan đến một vụ việc hình sự. Vì thế, dựa theo nguyên tắc nhân đạo, nhằm tạo cơ hội cho người có hành vi vi phạm được tái hòa nhập cuộc sống bình thường, mang đến cơ hội làm việc và được cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Thời hạn để xóa tiền án, tiền sự cụ thể như sau:

– Thời hạn để được xóa tiền án:

Trường hợp 1: trường hợp không bị coi là có án tích

Đối với những người phạm tội và bị kết án về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng do lỗi vô ý và người bị kết án nhưng đã được miễn hình phạt, bị coi là có án tích, tức là không phải là có tiền án (theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự năm 2015). Vì vậy, không phải xác định thời gian xóa án tích hay tiền án trong trường hợp này.

Trường hợp 2: đương nhiên được xóa án tích

Những người bị kết án về các tội mà không thuộc tội về xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc các tội về phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh thì đương nhiên được xóa án tích được quy định tại chương XXVI,và chương XIII của Bộ luật Hình sự 2015.

Những tội không thuộc theo quy định tại chương XIII, chương XXVI Bộ luật hình sự năm 2015 thì cũng sẽ được đương nhiên xóa án tích sau khi họ chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách và hết thời hiệu thi hành án đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian để được xóa án tích, cụ thể:

 – Theo nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án phải chấp hành hình phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tiền hay phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– Người phạm tội bị kết án mà hình phạt tù đến 05 năm.

Với trường hợp này, thời hạn là 2 năm kể từ ngày họ chấp hành xong hình phạt chính, các hình phạt bổ sung (nếu có) và những quyết định khác của bản án đồng thời họ không phạm tội mới trong thời gian này.

– Nếu người phạm tội bị kết án mà hình phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm thì trong thời hạn 03 năm kể từ ngày họ chấp hành xong hình phạt chính, các hình phạt bổ sung (nếu có) và những quyết định khác của bản án.

– Nếu người phạm tội bị phạt tù từ trên 15 năm hay tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án thì thời hạn 05 năm kể từ tính kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính các hình phạt bổ sung (nếu có) và những quyết định khác của bản án.

Lưu ý:

Nếu như hình phạt bổ sung cho người bị kết án đang chấp hành theo bản án là hình phạt bị quản thúc, quản chế; bị cấm cư trú; cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm hành nghề hoặc công việc nhất định hoặc tước một số quyền công dân đồng thời thời hạn để người bị kết án chấp hành hình phạt bổ sung này còn kéo dài hơn thời hạn thử thách để được xóa án tích đối với hình phạt theo quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 thì thời hạn thử thách để xóa án tích, tức thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết từ thời điểm chấp hành xong hình phạt bổ sung này.

Bên cạnh đó, đối với người bị kết án chưa chấp hành bản án nhưng thời hiệu thi hành bản án đã hết thì người bị kết án sẽ đương nhiên được xóa án tích kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án và họ không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn như sau:

+ Với hình phạt cảnh cáo hay phạt tiền hoặc phạt cải tạo không giam giữ, hay đang hưởng án treo  thì thời hạn xác định đủ điều kiện xóa án tích là 01 năm.

+ Với người phạm tội bị kết án mức phạt tù đến 05 năm thì thời hạn là 02 năm.

+ Với người phạm tội bị kết án mức phạt tù từ trên 05 năm và đến dưới 15 năm thì thời hạn là là 03 năm.

+ Với người phạm tội bị kết án mức án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hay tử hình nhưng đã được giảm án thì thời hạn là 05 năm.

Trường hợp 3: được xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Căn cứ quy định tại Điều 71 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì trường hợp này áp dụng với những người phạm các tội xâm phạm đến an ninh quốc gia theo quy định tại Chương XVIII, và các tội phạm chiến tranh, tội về xâm phạm hòa bình thế giới, tội về chống loài người được quy định tại Chương XXVI của Bộ luật hình sự này.

Đối với người bị kết án về một trong những tội được quy định tại các Chương XVII, chương XXVI của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì sẽ được Tòa án quyết định xóa án tích nếu như đã chấp hành xong những hình phạt bổ sung (như là bị quản chế hoặc cấm ra khỏi nơi cư trú…) và đáp ứng được điều kiện không phạm tội mới trong thời hạn như sau:

– 01 năm đối với hình phạt mà người bị kết án đang chấp hành đó là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo. Thời gian này được xác định tính kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt chính hay là hết thời gian thử thách án treo.

– 03 năm tính kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt tù đối với hình phạt tù đến 05 năm.

– 05 năm tính kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt tù đối với hình phạt tù với mức án trên 05 tù đến 15 năm tù.

– 07 năm tính kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt tù đối với hình phạt tù trên 15 năm tù, chung thân hay tử hình nhưng được giảm án.

Trường hợp 4: Đối với những trường hợp đặc biệt.

Theo quy định tại Điều 72 của Bộ luật hình sự năm 2015, Tòa án có thể quyết định xóa án tích cho người bị kết án khi nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương nơi người đó công tác, cư trú nếu người bị kết án này có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành án và lập được công lớn và họ đã đảm bảo được ít nhất là 1/3 thời hạn thử thách để được xóa án tích theo quy định ở Điều 70, 71 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cách xác định thời hạn xóa án tích như sau: Trường hợp một người bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật và họ tiếp tục có hành vi phạm tội mới ở trong thời gian chưa được xóa án tích dù bị kết án trước đó thì thời hạn để xóa án tích của bản án cũ sẽ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hay thời gian thử thách án treo đối với bản án mới hoặc là từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành. Bên cạnh đó, người đang chấp hành được một phần bản án mà phần còn lại của hình phạt được Tòa án miễn chấp hành thì cũng tính là đã chấp hành xong hình phạt.

– Thời hạn để xóa tiền sự:

Thời hạn để xóa tiền sự được hiểu là thời hạn để được coi như là chưa bị xử phạt hành chính.

Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể như sau:

Trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính thì:

Một người bị xử phạt hành chính thì họ sẽ được xóa tiền sự trong thời hạn như sau:

+ Nếu cá nhân bị áp dụng biện pháp xử phạt cảnh cáo thì và họ không tái phạm trong thời gian 06 tháng, tính kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt thì được xóa tiền sự.

Cụ thể, tái phạm có nghĩa là việc một người lặp lại hành vi vi phạm hành chính mà đã bị xử lý trước đó trong khoảng thời gian chưa hết thời hạn được coi là xóa tiền sự, tính kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay ngày hết thời hiệu thi hành đối với quyết định xử phạt hành chính (căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật xử lý vi phạm hành chính)

+ Nếu cá nhân này bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính khác không phải là cảnh cáo thì người này sẽ được xóa tiền sự khi họ không có tái phạm trong thời gian 01 năm, tính kể từ ngày họ chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính hay là kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp mà bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

Biện pháp xử lý hành chính gồm có các biện pháp như sau: biện pháp giáo dục tại cấp xã; bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hay đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng. Biện pháp này áp dụng đối với người có hành vi vi phạm hành chính, vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn xã hội, an ninh, trật tự mà không xác định là tội phạm.

Thời hạn là 02 năm tính kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc là  01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà họ không tái phạm.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
—————————- 
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (04) 62. 810. 711- Fax : (04) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *