Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

By admin - Tháng Mười 25, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Trước khi mất bố em để lại 500 triệu cho 3 mẹ con. 2 tháng sau có người đến đòi nợ, trên giấy vay nợ có chữ kí của bố em. Số nợ là 550 triệu. Vậy trong trường hợp này bố em mất rồi 3 mẹ con em có phải trả nợ cho bố em không ?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Theo đó, những người được hưởng di sản theo di chúc sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại và họ chỉ phải thực hiện nghĩa vụ này trong phạm vi di sản mà người chết để lại. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, có thể là những người thừa kế đồng ý thanh toán hết khoản nợ của người đã khuất mặc dù khoản nợ đó vượt quá phạm vi di sản thừa kế.

Do khi có người đến yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì di sản đã được chia nên “…mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.” Thỏa thuận khác ở đây có thể là có một hoặc một số người thừa kế nhận trách nhiệm trả nợ thay cho những người thừa kế khác,…

Do vậy, mẹ con bạn có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản bố bạn để lại là 500 triệu. Nếu có thỏa thuận trả hết số nợ trên thì thanh toán hết khoản nợ của người đã khuất là 550 triệu.

  • Nếu di sản chưa được chia thì sẽ dùng toàn bộ di sản để trả nợ và số tiền không thuộc di sản để trả toàn bộ số nợ ( nếu có ).
  • Nếu di sản đã được chia: mỗi người góp % di sản tương ứng đã được nhận dể thanh toán khoản nợ trên. Nếu có thỏa thuận trả toàn bộ số nợ thì mẹ con bạn tự thỏa thuận số tiền mỗi người phải góp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *