Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

By admin - Tháng Sáu 25, 2018

Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng phải được đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trình tự, thủ tục, hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng được quy định tại Luật Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng.

Thực phẩm chức năng ngày nay đã và đang được sử dụng rất rộng rãi, bởi vì những công dụng tích cực từ thực phảm chức năng mang lại. Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật toàn thực phẩm và các Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng quy định thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về An Toàn thực phẩm. Trong đó xin giấy phép công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải làm trước khi muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Không những các nhà sản xuất, các công ty nhập khẩu quan tâm tìm hiểu về thực phẩm chức năng và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố thực phẩm chức năng mà ngay cả người tiêu dùng cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và cần được cung cấp thông tin hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng. 

Trình tự, thủ tục công bố rất rườm rà và hồ sơ phức tạp. Trong bài viết này, Công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng nội dung các văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng có liên quan đến tục công bố thực phẩm chức năng để giúp Quý khách hàng bổ sung kiến thức áp dụng đối với doanh nghiệp mình.

Công bố thực phẩm là thủ tục bắt buộc đối với mỗi tổ chức, cá nhân khi muốn đưa sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012,  Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng quy định về hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thì Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

Hướng dẫn trình tự, hồ sơ công bố hợp quy theo Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

* Trình tự công bố hợp quy:

– Bước 1: Đánh giá hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau:

+ Tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 19/2012/TT-BYT, Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.

+ Đánh giá hợp quy thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

–          Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm thực phẩm chức năng lập và nộp hồ sơ công bố theo quy định tại đến cơ quan tiếp nhận đăng ký tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

* Hồ sơ công bố hợp quy:

– Các giấy tờ, tài liệu có thể xem tại Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Riêng đối với kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được quy định như sau: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), bao gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.

Hướng dẫn về trình tự, hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm chức năng

*  Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

–  Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; thực hiện đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 19/2012/TT-BYT, Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

–          Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân muốn công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố theo quy định đến cơ quan tiếp nhận đăng ký quy định tại Điều 7 tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

*  Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo Thông tư hướng dẫn công bố thực phẩm chức năng

– Các giấy tờ, tài liệu tham khảo được quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP; 

– Riêng đối với kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sẽ được quy định như sau: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), bao gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, các chỉ tiêu an toàn, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận;

– Kết quả thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm đối với thực phẩm chức năng nào có công dụng mới, được chế biến từ các chất mới hoặc được chế biến theo công nghệ mới lần đầu tiên được đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam nhưng chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *