Thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản

Thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản

By admin - Tháng Bảy 25, 2018

Thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản

Tại Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 – Thời hiệu khởi kiện về thừa kế quy định: Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Quy định trên cho thấy, sau thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết), người thừa kế không còn quyền khởi kiện thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.

Tuy nhiên, nội dung của Điều luật này lại không phù hợp với quy định tại Điều 247 Bộ luật Dân sự năm 2005 về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu; theo đó thời hiệu xác lập quyền sở hữu đối với động sản là 10 năm, đối với bất động sản là 30 năm.

Khắc phục tồn tại, hạn chế trên, Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Như vậy, so với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời hiệu yêu cầu chia di sản đối với bất động sản được kéo dài hơn (thêm 20 năm nữa). Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định thời hiệu yêu cầu chia di sản không phân biệt động sản hay bất động sản là 10 năm, còn Bộ luật Dân sự năm 2015 đã phân chia thời hiệu yêu cầu chia di sản riêng với từng loại tài sản (động sản và bất động sản).

Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định về trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau: Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định của pháp luật; di sản thuộc về nhà nước, nếu không có người chiếm hữu./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *