Thanh toán tài sản pháp nhân bị giải thể

Thanh toán tài sản pháp nhân bị giải thể

By admin - Tháng Mười Một 10, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Do làm ăn không tốt nên công ty tôi muốn giải thể. Luật sư cho tôi hỏi thứ tự thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể như nào? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì Tài sản của pháp nhân bị giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Chi phí giải thể pháp nhân;

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể pháp nhân và các khoản nợ, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc pháp luật có quy định khác.

– Trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thanh toán hết chi phí giải thể và các khoản nợ quy định tại khoản 1 Điều 94 Bộ luật dân sự 2015, tài sản còn lại được chuyển giao cho quỹ khác có cùng mục đích hoạt động.

– Trường hợp không có quỹ khác có cùng mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển giao hoặc quỹ bị giải thể do hoạt động vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì tài sản của quỹ bị giải thể thuộc về Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *