Tạm hoãn hợp đồng lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động

By admin - Tháng Mười Hai 21, 2018

Việc tạm hoãn hợp đồng phải được thực hiện trong các trường hợp theo quy định của Bộ luật lao động 2012. Khi tạm hoãn hợp đồng thì người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Về quyền lợi của người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về việc trả tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi đang trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Do đó, trước hết cần phải xem xét vào nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của công ty và hợp đồng lao động giữa hai bên để xem xét thỏa thuận về tạm hoãn hợp đồng lao động. Nếu nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của công ty và hợp đồng lao động không có quy định về vấn đề này khi đó hai bên có thể thỏa thuận thông qua đại diện tập thể của người lao động.

Khoản 7 điều 22 Luật công đoàn 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với công đoàn:

“7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.”

Trường hợp nhiều người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện của công đoàn cấp trên trực tiếp ( đối với nơi chưa có công đoàn cơ sở) đại diện cho người lao động để thảo luận và đưa ra phương án sắp xếp lao động, số lượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, hỗ trợ người lao động về tiền lương, tham gia bảo hiểm cho người lao động…. trong thời gian tạm hoãn.

2. Nhận lại người lao động khi hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động. Điều 33 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.”

Và theo hướng dẫn cụ thể hóa tại điều 10 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

– Kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, trong thời hạn 15 ngày người lao động phải có mặt tại nơi làm việc. Nếu người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

– Người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động trở lại làm việc và bố trí công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết, nếu không bố trí được công việc đó thì hai bên có thể thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới. Nếu người lao động không có mặt tại nơi làm việc đúng thời hạn thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 38 Bộ luật lao động 2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *