TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN TẠM NGỪNG KINH DOANH TRÒN MỘT NĂM TÀI CHÍNH?

By admin - Tháng Tư 8, 2019

Khi một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động thay vì làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đối với việc giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục quyết toán thuế để thực hiện đóng mã số thuế. Và khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo những nghĩa vụ thuế liên quan.

Theo các quy định pháp luật thuế, trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, các nghĩa vụ về thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện như sau:

  • Về lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì khi tạm ngừng kinh doanh:

  • Nếu tạm ngừng kinh doanh cả năm thì Không phải nộp lệ phí môn bài
  • Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì Phải nộp lệ phí môn bài
  • Quyết toán thuế

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định khi tạm ngừng kinh doanh:

  • Nếu tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế
  • Nếu tạm ngừng kinh doanh không trong năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  • Như vậy, khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tròn năm tài chính hoặc năm dương lịch thì doanh nghiệp không phải nộp lệ phí môn bàikhông phải thực hiện việc quyết toán thuế.

Lưu ý khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

Thứ nhất, thành phần hồ sơ quyết toán thuế đối với những doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế như sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hính doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo phát sinh của người nộp thuế).

(Theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Thứ hai, theo quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì trường hợp doanh nghiệp không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thuế (nộp thuế môn bài, kê khai các loại thuế đúng hạn).

Thứ ba, theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trong trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời phải gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *