TÀI SẢN CHUNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

TÀI SẢN CHUNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

By admin - Tháng Tư 19, 2019

Việc phân tách tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng có ý nghĩa rất quan trọng khi tranh trấp hôn nhân xảy ra, là căn cứ để tòa án xác định phần tài sản của vợ, chồng được hưởng sau khi ly hôn.

Cụ thể:

Về tài sản chung của vợ, chồng: (Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)

  • Tài sản chung của vợ, chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp:

+ Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

  • Tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ, chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng: (Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng
  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *