Tai nạn trên đường đi làm về có được hưởng chế độ tai nạn lao động không

Tai nạn trên đường đi làm về có được hưởng chế độ tai nạn lao động không

By admin - Tháng Mười 17, 2018

Khách hàng có hỏi một câu hỏi như sau: Tôi là công nhân của một công ty may. Trên đường đi dạy về tôi bị tai nạn gãy chân. Vậy tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không. Cảm ơn luật sư.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Luật sư tư vấn

Theo Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Thứ nhất, theo thông tin bạn cung cấp, bạn bị tai nạn khi đi làm về. Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để đến nơi làm việc trước giờ làm việc hoặc trở về sau giờ làm việc. Tuyến đường hợp lý là tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại. Do đó phải xem xét có phải bạn bị tai nạn trên tuyến đường đi làm về hay không ?

Thứ hai, bạn không cung cấp thông tin bạn suy giảm bao nhiêu % khả năng lao động và bạn phải có kết quả của Hội đồng giám định y khoa thành phố suy giảm 5% khả năng lao động trở lên thì bạn mới được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Nếu bạn thỏa mãn hai điều kiện nêu trên về % suy giảm khả năng lao động và chứng minh được bạn bị gãy chân trên đường đi làm về và tuyến đường đó là tuyến đường hường xuyên đi và về từ nơi thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại thì bạn được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Về mức hưởng trợ cấp chế độ tai nạn lao động, theo quy định tại Điều 46 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *