Quan hệ hôn nhân khi người bị tuyên bố là đã chết trở về

Quan hệ hôn nhân khi người bị tuyên bố là đã chết trở về

By admin - Tháng Mười 9, 2018

Vì một lý do nào đó mà người vợ hoặc người chồng bỗng dưng rời bỏ gia đình và biệt tích, bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Nhưng sau đó họ lại quay về với gia đình. Vậy quan hệ hôn nhân của họ còn tồn tại hay không ?

Trường hợp vợ/chồng đi biệt tích và đã bị Tòa án tuyên bố chết nay trở về có thể yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó đã chết căn cứ theo quy định tại Điều 73 Bộ luật dân sự 2015. Điều 73 quy định như sau:

“1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.”

 

Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đồng thời, về quan hệ hôn nhân, theo quy định tại Điều 67 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

“1. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.”

Như vậy, khi Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân khôi phục khi người vợ hoặc chồng chưa kết hôn với người khác. Nếu vợ, chồng đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân xác lập sau được công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *