PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ HÀNH VI TIẾT LỘ GIỚI TÍNH THAI NHI?

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ HÀNH VI TIẾT LỘ GIỚI TÍNH THAI NHI?

By admin - Tháng Bảy 19, 2021

MAI PHONG LAWFIRM-  Pháp luật quy định thế nào về hành vi tiết lộ giới tính thai nhi?

Mức xử phạt tiết lộ giới tính thai nhi 

Căn cứ theo Điều 98 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thì sẽ áp dụng các mức xử phạt đối với vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi như sau:

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng nếu có hành vi bói toán cho người đang mang thai để xác định giới tính thai nhi.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng cho đến 10.000.000 đồng nếu có hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Ngoài ra, người vi phạm quy định về chẩn đoán và xác định giới tính thai nhi, trong trường hợp bắt mạch hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi thì sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

Xử phạt đối với hành vi tuyên truyền tư vấn để có thai nhi như mong muốn

Giới tính của thai nhi luôn là vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh xã hội thời trước. Tuy đến hiện nay, vấn đề này không diễn ra theo chiều hướng tiêu cực như trước nhưng vẫn tồn tại và gây ảnh hưởng đến quyền cơ bản của trẻ em. Điều 97, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt tiết lộ giới tính thai nhi, lựa chọn giới tính thai nhi như sau:

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng nếu có một trong những hành vi vi phạm sau:

  • Tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi như mong muốn.
  • Tư vấn các phương pháp để có được giới tính thai nhi như mong muốn.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng cho đến 10.000.000 đồng nếu có một trong những hành vi vi phạm sau đây:

  • Cho thuê, bán, phân phát hoặc đưa lên mạng các xuất bản phẩm, bài viết có chứa nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi như mong muốn.
  • Đăng hoặc phát thông tin có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi như mong muốn.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng cho đến 15.000.000 đồng nếu có hành vi dịch, xuất bản, in ấn, phát hành, sao chụp, nhân bản xuất bản phẩm, bài viết có chứa nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi như mong muốn.

– Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm như bài viết, sản phẩm, thông tin tuyên truyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *