Phân biệt Hợp đồng kỳ hạn và Hợp đồng quyền chọn

Phân biệt Hợp đồng kỳ hạn và Hợp đồng quyền chọn

By admin - Tháng Sáu 27, 2018

Phân biệt Hợp đồng kỳ hạn và Hợp đồng quyền chọn 

Hợp đồng kỳ hạnhợp đồng quyền chọn là hai loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá. Theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai. Tùy vào loại hợp đồng được giao kết mà quan hệ pháp lý phát sinh là khác nhau. Vậy hai loại hợp đồng này giống và khác nhau như thế nào?

  1. Giống nhau:

+ Đối tượng hợp đồng: Danh mục hàng hoá giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định.

+ Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá chỉ được phép hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hoá khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

+ Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá chỉ được phép thực hiện các hoạt động môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và không được phép là một bên của hợp đồng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

  1. Khác nhau
 
Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng quyền chọn
Khái niệm Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng. (khoản 2 Điều 64 Luật thương mại 2005) Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó. (khoản 3 Điều 64 Luật thương mại 2005)
Bản chất Là một loại hợp đồng được ký giữa bên mua và bên bán đối với một loại tài sản (có thể là chứng khoán, dầu mỏ hoặc bất kỳ) tại thời điểm hiện tại nhưng việc thực hiện sẽ được diễn ra trong tương lai. Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán: • Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở • Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai • Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Tại thời điểm xác định trong tương lai, người mua quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua (hay bán) tài sản cơ sở. Nếu người mua thực hiện quyền mua (hay bán), thì người bán quyền buộc phải bán (hay mua) tài sản cơ sở. Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từ khi ký hợp đồng quyền chọn đến ngày thanh toán gọi là kỳ hạn của quyền chọn. Mức giá xác định áp dụng trong ngày đáo hạn gọi là giá thực hiện
Quyền và nghĩa vụ các bên Điều 65 Luật thương mại 2005

Bên bán giao hàng và bên mua nhận hàng vào một thời điểm trong tương lai

Điều 66 Luật thương mại 2005

+ Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua nhưng không có nghĩa vụ phải mua hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng

+ Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng

+ Trường hợp bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực thì hợp đồng đương nhiên hết 

Ý nghĩa + Các bên đạt được mục đích mua bán được xác lập tại thời điểm giao kết ban đầu

+ Dù giá cả hàng hóa có tăng hoặc giảm thì giá thực hiện hợp đồng chính bằng giá đã thỏa thuận trong thời điểm giao kết. Trong một số trường hợp không có lợi cho người mua hoặc người bán

+ Là hợp đồng ít mang tính chất linh hoạt

+ Trong một số trường hợp mục đích mua bán không đạt được vì bên chọn quyền không mua hoặc bán

+ Đảm bảo lợi ích kinh tế khi hàng hóa trong tương lai có sự gia tăng giá trị

+ Một loại hợp đồng mang tính chất linh hoạt hơn, dựa vào sự tính toán của người mua người bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *