Phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ

Phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ

By admin - Tháng Mười Hai 24, 2018

Trên thực tế, có rất nhiều người nhầm án treo với cải tạo không giam giữ. Để phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ dựa vào các tiêu chí dưới đây:

1. Khái niệm

+ Án treo: Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự (Khoản 1 Điều 65 BLHS 2015).

=> Là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

+ Cải tạo không giam giữ: Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

=> Là hình phạt chính.

2. Đối tượng áp dụng

+ Án treo: Người bị kết án dưới 3 năm tù.

+ Cải tạo không giam giữ: Loại tội phạm: ít nghiêm trọng và nghiêm trọng

3. Điều kiện áp dụng

+ Án treo: Được áp dụng khi đáp ứng tiêu chí về nhân thân và đặc biệt là có 2 tình tiết giảm nhẹ:

– Điều kiện về nhân thân như chấp hành tốt, nghiêm chỉnh pháp luật tại địa phương và được coi như chưa bị xử phạt hành chính.

– Có 2 tình tiết giảm nhẹ TNHS

– Nơi cư trú và làm việc rõ ràng

– TA xét thấy không cần chấp hành hình phạt tù

+ Cải tạo không giam giữ: Được áp dụng dựa trên tiêu chí về phân loại tội phạm: đối với tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.