Phải làm gì khi mua nhầm xe gian?

Phải làm gì khi mua nhầm xe gian?

By admin - Tháng Tám 24, 2018

Phải làm gì khi mua nhầm xe gian?

Theo Điều 117, Bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Với quy định trên thì các giao dịch liên quan đến tài sản phạm pháp đều vô hiệu bởi những giao dịch này không được thực hiện bởi chủ sở hữu tài sản hoặc người quản lí hợp pháp của tài sản. Tài sản phạm pháp phải được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lí hợp pháp.

Do đó, giao dịch mua bán xe không có hiệu lực.

Để giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu, Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.

Như vậy, khi mua nhầm xe gian,  phải giao lại xe cho cơ quan công an và có quyền yêu cầu cửa hàng cầm đồ hoàn trả lại số tiền đã mua xe.

Trường hợp cửa hàng cầm đồ không đồng ý hoàn trả tiền, có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi họ cư trú để yêu cầu hoàn trả và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *