Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

By admin - Tháng Mười Một 16, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Em kí hợp đồng 1 năm với công ty, hiện tại em làm được 6 tháng nhưng em muốn đổi công việc khác. Em nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng được không?

Luật sư tư vấn:

1. Về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Như vậy nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp trên mà bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn là trái pháp luật.

2. Về thời hạn báo trước khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định:
“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy nếu bạn muốn xin nghỉ việc thì bạn phải báo trước cho công ty bạn đang công tác ít nhất là 30 ngày.

2. Về nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 43 Bộ luật dân sự 2012 quy định về Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Sau khi chấm dứt hợp đồng bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty mà bạn đang công tác nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nếu bạn vi phạm quy định về thời hạn báo trước tức là không báo trước 30 ngày kể tự ngày bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước.

Ngoài ra bạn có thể phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty bạn công tác (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *