Người hứa thưởng không thực hiện lời hứa có phải chịu trách nhiệm dân sự không ?

Người hứa thưởng không thực hiện lời hứa có phải chịu trách nhiệm dân sự không ?

By admin - Tháng Mười 20, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Anh trai em hứa với em là nếu em được học sinh giỏi năm nay sẽ mua máy tính cho em. Luật sư cho em hỏi nếu anh em không thực hiện lời hứa thì có phải chịu trách nhiệm gì không ?

Luật sư tư vấn

Hứa thưởng là việc một cá nhân, tổ chức công khai đưa ra điều kiện, hạn mức của mình, nếu có người đạt được điều kiện đó thì sẽ được trao thưởng. Theo Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015, hứa thưởng được quy định như sau:

“1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội.”

Hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương, thể hiện ý chí ban đầu của một bên chủ thể mà không có sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên như hợp đồng dân sự. Ý chí của bên hứa thưởng phải được thể hiện một cách công khai, chủ thể bên nhận thưởng có thể được xác định rõ ràng hoặc không. Khi chủ thể bên nhận thưởng không được xác định cụ thể thì một người nào thực hiện công việc sẽ được coi là chấp nhận đề nghị giao kết của bên hứa thưởng.

Nghĩa vụ thực hiện công việc của bên được nhận thưởng trong quan hệ hứa thưởng không phải là nghĩa vụ bắt buộc, vậy nên người này có thể thực hiện nhưng cũng có thể không thực hiện và nếu không thực hiện thì sẽ không nhận được giải thưởng. Vì vậy khi người hứa thưởng không thực hiện việc trao thưởng sẽ không phải chịu trách nhiệm dân sự.

Theo thông tin bạn cung cấp thì việc bạn đat học sinh giỏi trong năm nay là công việc cụ thể và có thể thực hiện được. Việc bạn đạt học sinh giỏi trong năm nay hay không bạn có thể thực hiện được hoặc không. Do đó, bạn đạt học sinh giỏi nhưng anh bạn không mua máy tính cho bạn cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự. Pháp luật chỉ quy định về việc rút lại tuyên bố hứa thưởng, cụ thể: “Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.