NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

By admin - Tháng Tư 22, 2019

Câu hỏi:

Chào ls : Luật sư cho tôi hỏi trường hợp gia đình có mảnh đất khai hoang từ năm 1968 xây nhà và sử dụng ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp. Bây giờ gia đình muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính không ? Và dựa vào điều luật nào để biết ? Luật sư tư vấn cho tôi với tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật TNHH Mai Phong. Mai Phong xin đưa ra tư vấn cho câu hỏi của bạn như sau:

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính như sau:

  • Lệ phí trước bạ:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC, lệ phí trước bạ được tính như sau:

+ Giá tính lệ phí trước bạn tính theo giá đất tại Bảng giá đất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ đối với đất = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá một mét vuông đất (đồng/m2).

+  Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ đối với nhà = Giá tính lệ phí trước trước bạ nhà (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01 (một) mét vuông (đồng/m2) nhà x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ .

+ Mức thu lệ phí trước bạ đối với và đất là 0.5%.

  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí đo đạc địa chính

Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất.

Điều 3 của Thông tư nêu trên quy định, đây là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Tại Hà Nội, mức lệ phí này dao động từ 10.000 đồng – 25.000 đồng nếu cá nhân, hộ gia đình xin Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất; từ 50.000 đồng – 100.000 đồng nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND).

  • Tiền sử dụng đất

Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ tính tiền sử dụng đất được Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định bao gồm: Diện tích đất; Mục đích sử dụng đất; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Riêng giá đất tính thu tiền sử dụng đất được căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngoài các khoản tiền nêu trên, khi xin cấp Sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp phí đo đạc, phí thẩm định… tùy theo quy định cụ thể của từng địa phương. Riêng ở Hà Nội, mức khoản phí này đã được bãi bỏ theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *