Muốn tiếp tục thuê lại lao động khi hết hạn 12 tháng hợp đồng có được không?

Muốn tiếp tục thuê lại lao động khi hết hạn 12 tháng hợp đồng có được không?

By admin - Tháng Mười Hai 7, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Công ty tôi ký kết hợp đồng gia công cho 1 công ty khác, và thời hạn hợp đồng này là 1 năm. Để tuyển công nhân chính thức thì sợ sau khi hết hợp đồng gia công không được ký tiếp buộc phải cho công nhân nghỉ việc thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề khác. Vì vậy công ty tôi đang muốn thuê lại công nhân của các công ty được phép cho thuê lại lao động. Tuy nhiên theo các quy định thì không được phép sử dụng lao động thuê lại quá 1 năm.Vậy nếu sau 1 năm ký hợp công ty tôi có được phép gia hạn hợp đồng với bên cho thuê lại lao động nữa hay không? 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 về Thời hạn cho thuê lại lao động của Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động như sau:

“1. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

2. Khi hết thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.”

Khi hết thời hạn cho thuê lại không quá 12 tháng, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

Do đó đối với trường hợp này của bạn, bạn có thể tiếp tục ký lại hợp đồng với bên doanh nghiệp cho thuê nhưng với những người lao động khác của doanh nghiệp cho thuê chứ không phải ký kết lại với chính những lao động bạn vừa mới ký kết hợp đồng thuê lại trước đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *