MANG THAI HỘ LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ

By admin - Tháng Tư 9, 2019

Hiện nay có 2 hình thức mang thai hộ được Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:
– Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. (Khoản 22 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)
– Mang thai hộ vì mục đích thương mại: là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác. (Khoản 23 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)
Pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận hình thức Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:
“1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.
2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
b) Vợ chồng đang không có con chung;
c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
4. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ đã quy định chi tiết về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:
– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 13)
– Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 14)
– Nội dung tư vấn về y tế (Điều 15)
– Nội dung tư vấn về pháp lý (Điều 16)
– Nội dung tư vấn về tâm lý (Điều 17)
– Trách nhiệm tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý (Điều 18)
– Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ (Điều 19)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.