MAI PHONG LAWFIRM  – Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh sân Gofl

MAI PHONG LAWFIRM  – Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh sân Gofl

By admin - Tháng Bảy 11, 2023

Kinh doanh sân Gofl là việc cung cấp dịch vụ chơi Gofl, tập luyện, thi đấu Gofl và các dịch vụ có liên quan phục vụ cho người chơi Gofl. Vậy, thủ tục cấp phép hoạt động kinh doanh sân Golf như thế nào?

Căn cứ Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl, nhà đầu tư phải cấp dứng điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl sau đây:

Điều kiện về địa điểm thực hiện Dự án sân Gofl 

Sân Gofl được xây dựng tại địa điểm đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phù hợp với Nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

 • Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.
 • Việc thực hiện Dự án sân Gofl không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, an sinh xã hội của người bị thu hồi đất để xây dựng sân Gofl.
 • Đất sử dụng để xây dựng sân Gofl phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định.

2. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân Gofl

Nghị định quy định điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân Gofl gồm:

 • Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân Gofl và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân Gofl: Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định; đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định; đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao; đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.
 • Dự án sân Gofl ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Dự án sân Gofl sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.
 • Việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân Gofl không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa.

3. Điều kiện xây dựng, mở rộng sân Gofl và công trình phụ trợ

Nghị định quy định cụ thể điều kiện xây dựng, mở rộng sân Gofl và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân Gofl:

 • Diện tích sân Gofl tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ Gofl); diện tích Dự án sân Gofl xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ Gofl).
 • Mật độ xây dựng gộp của khu đất xây dựng sân Gofl và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân Gofl thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân Gofl trong thời hạn không quá 36 tháng (đối với sân Gofl 18 lỗ) hoặc không quá 48 tháng (đối với sân Gofl khác) kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.- Việc mở rộng Dự án sân Gofl đã được quyết định chủ trương đầu tư chỉ được xem xét sau khi Dự án đó đã hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện quy định.
 • Trường hợp nhà đầu tư đề xuất các Dự án sân Gofl khác nhau trên cùng địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đề xuất Dự án sân Gofl kế tiếp của nhà đầu tư đó chỉ được xem xét sau khi Dự án sân Gofl đã được quyết định chủ trương đầu tư trước đó hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án sân Gofl

 • Được lựa chọn đầu tư thực hiện Dự án sân Gofl theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.
 • Nhà đầu tư thực hiện Dự án sân Gofl đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân Gofl theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện Dự án sân Gofl và người lao động tại địa phương.
 • Tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

 Điều kiện xây dựng, mở rộng sân Gofl và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân Gofl

 • Diện tích sân Gofl tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ Gofl); diện tích Dự án sân Gofl xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ Gofl).
 • Mật độ xây dựng gộp của khu đất xây dựng sân Gofl và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân Gofl thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân Gofl trong thời hạn không quá 36 tháng (đối với sân Gofl 18 lỗ) hoặc không quá 48 tháng (đối với sân Gofl khác) kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.
 • Việc mở rộng Dự án sân Gofl đã được quyết định chủ trương đầu tư chỉ được xem xét sau khi Dự án đó đã hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện quy định .
 • Trường hợp nhà đầu tư đề xuất các Dự án sân Gofl khác nhau trên cùng địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đề xuất Dự án sân Gofl kế tiếp của nhà đầu tư đó chỉ được xem xét sau khi Dự án sân Gofl đã được quyết định chủ trương đầu tư trước đó hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

Việc cung cấp dịch vụ chơi Gofl, kinh doanh hoạt động tập luyện, thi đấu Gofl và các dịch vụ có liên quan phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao

** Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hóa và Thể thao.

– Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định điều kiện, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

**Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

** Hồ sơ kèm theo:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

– Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện hoặc cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG

Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Websibte: www.kienthucphapluat.vn

Email:luatsumaiphong@gmail.com

Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *