Lao động tự do có được hưởng chế độ thai sản

By admin - Tháng Mười Một 29, 2018
Khách hàng có một câu hỏi như sau: Tôi là nữ làm nghề tự do. Sắp tới tôi có kế hoạch sinh con. vậy làm thế nào để tôi được hưởng chế độ thai sản?
Luật sư tư vấn:
Căn cứ theo Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các đối tượng được hưởng chế độ thai sản là:

“Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật này là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Như vậy, chỉ khi bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn mới được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Trong trường hợp của bạn, do bạn là lao động tự do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo doanh nghiệp nào cảnên không được hưởng chế độ thai sản.

Hiện tại bạn đang có kế hoạch có em bé, để được hưởng trợ cấp thai sản thì bạn có thể tham gia lao động tại một doanh nghiệp và đóng bảo hiểm bắt buộc theo doanh nghiệp đó. Khi bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con bạn sẽ được giải quyết chế độ thai sản (theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *