LẤN LÀN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

LẤN LÀN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

By admin - Tháng Bảy 1, 2021

MAI PHONG LAWFIRM- Lấn làn gây tai nạn giao thông bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Trường hợp của bạn còn phụ thuộc vào kết quả của cơ quan điều tra, nếu xác định trong trường hợp này lái xe là người hoàn toàn có lỗi, hoặc thiệt hại xảy ra do lỗi của cả hai, người lái xe sẽ phải bồi thường thiệt hại trong phạm vi lỗi của mình.

Theo Điều 589, 591 Bộ Luật Dân sự 2015, những thiệt hại mà người lái xe lấn làn có thể phải bồi thường cho gia đình bị hại bao gồm:

“Điều 589: Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

Bên cạnh đó, người lái xe lấn làn còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bị hại (chồng, con, bố mẹ).

Điều 591: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

” Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.”

Khi xác định được thiệt hại mà người lái xe phải bồi thường, thì xác định mức bồi thường thiệt hại theo Nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 585 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

 1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.”

Do đó, nếu hai bên thoả thuận được về mức bồi thường thiệt hại thì thực hiện theo thoả thuận của hai bên, trường hợp các bên không thỏa thuận được thì có thể gửi đơn yêu cầu đến Tòa án nhân dân để giải quyết. Bên cạnh đó, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
—————————- 
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (04) 62. 810. 711- Fax : (04) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *