Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì?

By admin - Tháng Mười Một 2, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Tôi muốn đi xuất khẩu lao động Đài Loan nhưng công ty môi giới xuất khẩu lao động yêu cầu tôi ký quỹ. Vậy Luật sư cho tôi hỏi ký quỹ là gì?

Luật sư tư vấn:

Ký quỹ được quy đinh tại Điều 330 Bộ luật dân sự 2015: “Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.”

Tài sản ký quỹ là tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá. Tài sản ký quỹ và việc ký quỹ một lần hoặc nhiều lần tại ngân hàng nơi ký quỹ do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định.

Hoạt động ký quỹ có sự xuất hiện của 3 bên và quyền, nghĩa vụ của các bên như sau:

1. Bên ký quỹ:

– Quyền: Bên ký quỹ có quyền yêu cầu ngân hàng nơi ký quỹ hoàn trả tài sản ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại khi chấm dứt ký quỹ.

– Nghĩa vụ: 

+ Thực hiện ký quỹ tại ngân hàng mà bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại chỉ định hoặc chấp nhận.

+ Nộp đủ tài sản ký quỹ theo đúng thoả thuận với bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại.

+ Thoả thuận với ngân hàng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại.

2. Tổ chức tín dụng nhận ký quỹ

– Quyền:

+ Yêu cầu bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại thực hiện đúng thủ tục để được thanh toán, bồi thường thiệt hại.

+ Được hưởng chi phí dịch vụ ngân hàng.

– Nghĩa vụ:

+ Thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại trong phạm vi giá trị tài sản ký quỹ, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

+ Hoàn trả tài sản ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền khi chấm dứt ký quỹ.

3. Bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại

– Quyền: Có quyền yêu cầu ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

– Nghĩa vụ: Có nghĩa vụ thực hiện theo đúng thủ tục khi yêu cầu ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán

Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng. Bản chất ký quỹ là việc gửi tiền vào ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng do đó phải đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức này. Tại các ngân hàng đều có hướng dẫn về mẫu hợp đồng đăng ký, loại tài sản ký quỹ và lãi suất và các dịch vụ đi kèm. Khi thực hiện ký quỹ khách hàng lưu ý về các điều kiện cũng như lãi suất của ký quỹ để nắm rõ và đảm bảo quyền lợi của mình do mỗi ngân hàng có một chính sách khác nhau.

Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp. Khi sử dụng tiền ký quỹ để bù đắp thiệt hại, tiền tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải bổ sung, nếu thừa thì phải trả lại cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *