Hướng dẫn cập nhập bổ sung thông tin của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn cập nhập bổ sung thông tin của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh

By admin - Tháng Tám 1, 2018

Hướng dẫn cập nhập bổ sung thông tin của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh

Giám đốc công ty tôi là người đại diện theo pháp luật. Giám đốc mới đổi Giấy chứng minh nhân dân thành Thẻ căn cước công dân. Vậy, Công ty tôi có phải cập nhập thông tin số căn cước công dân mới của Giám đốc lên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Thủ tục như thế nào?

                                            

►Căn cứ Điều 54 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp :

Điều 54. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 171 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ :

– Phụ lục II-5 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

– Scan chứng minh thư cũ và chứng minh thư mới.

– Giấy ủy quyền + chứng minh thư người được ủy quyền ( TH giám đốc không trực tiếp làm hồ sơ thay đổi DKKD).

CÔNG TY TNHH MUA NHANH VIỆT NAM

———-oOo———-

Số :012017 /TB – CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———-oOo———- 

Hà Nội, 02 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH MUA NHANH VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0107507071

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thông báo thay đổi, cập nhật Thông tin cá nhân của Ông NGUYỄN TUẤN ANH – Thành viên công ty, Người đại diện theo pháp luật như sau:

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH

Căn cước công dân số: 001092013528 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/02/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 247, tổ 23, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 247 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
Giám đốc

 

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *