HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

By admin - Tháng Tư 5, 2019

Theo quy định tại Điều 5 Luật công chứng năm 2014, văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

  1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”

Có thể thấy, cả Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP nói trên cũng như các quy định trước đó về công chứng, chứng thực (Luật Công chứng 2006, Nghị định 79/2007/NĐ-CP) đều không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao được công chứng, chứng thực và trên các bản sao y hay chứng thực cũng không thể hiện thời gian nào thì hết hạn sử dụng. Do vậy, về nguyên tắc, bản sao được công chứng, chứng thực sẽ có giá trị vô thời hạn.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ thực tiễn, bản sao được công chứng, chứng thực có thể chia thành hai loại:

– Bản sao “vô hạn”: Bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn như bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe mô tô… thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

– Bản sao “hữu hạn”: Bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như Giấy chứng minh nhân dân (15 năm), Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng)… thì bản sao chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn bản gốc còn hạn sử dụng.

Ngoài ra, đối với những tài liệu thường có sự biến động, thay đổi trong quá trình sử dụng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, sổ hộ khẩu…, thường cơ quan tiếp nhận chỉ chấp nhận các giấy tờ đã được chứng thực trong vòng 3 – 6 tháng, với mục đích đảm bảo tính cập nhật, tính xác thực của các giấy tờ trên.

Nguồn: Thư ký luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *