Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu hàng hóa

Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu hàng hóa

By admin - Tháng Mười Một 29, 2018

 

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Tôi có đặt mua 1 tấn cam Cao Phong của một gia đình để đổ buôn cho siêu thị. Nhưng khi họ giao thì công nhân của tôi cân lại thiếu mất 50kg. Trong trường này tôi có quyền hủy hợp đồng không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 437 Bộ luật Dân sự 2015 về Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng:

1. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

b) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.”

Bên bán tài sản trong hợp đồng mua bán có nghĩa vụ phải giao tài sản đúng số lượng, khối lượng như đã thỏa thuận, nếu giao thừa hoặc giao thiếu thì phải chịu các hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật.

Bên bán có thể giao số lượng tài sản nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận cho bên mua do nhầm lẫn hoặc do nguyên nhân khác. Khi giao thừa thì bên mua có quyền nhận phần dôi ra hoặc không nhận. Nếu nhận tài sản dôi ra thì phải thanh toán cho bên bán theo giá thỏa thuận trong hợp đồng hoặc bên mua sẽ trả lại cho bên bán số tài sản dôi ra đó.

Trường hợp bên bán giao thiếu so với số’ lượng tài sản đã thỏa thuận thì bên mua có quyền:

– Nhận phần tài sản đã giao, phần còn lại sẽ ấn định một thời hạn để bên bán giao tiếp;

– Nếu việc giao thiếu mà gây ra thiệt hại cho bên mua, thì bên mua có quyền nhận phần tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán nếu việc giao thiếu tài sản làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại (nếu có). Đây là điều kiện hủy bỏ hợp đồng do pháp luật quy định.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn do bên bán giao thiếu tài sản, do vậy bạn có quyền yêu cầu bên bán giao số cam còn còn thiếu. Nếu việc giao thiếu gây thiệt hại thì bạn được yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp việc giao thiếu cam làm cho bạn không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng. Tuy nhiên với số cam giao thiếu không quá lớn thì không nên hủy hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *