Giải quyết vấn đề giao đất, cho thuê đất được thực hiện trước ngày 1/7/2014

Giải quyết vấn đề giao đất, cho thuê đất được thực hiện trước ngày 1/7/2014

By admin - Tháng Sáu 18, 2018

Giải quyết vấn đề giao đất, cho thuê đất được thực hiện trước ngày 1/7/2014

Trước khi có Luật đất đai 2013, thì các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất trong đó có vấn đề về nhà nước giao đất và cho thuê đất đã được điều chỉnh bởi Luật đất đai 2003. Do đó khi ban hành luật đất đai mới, có nhiều sự không thống nhất trong các hình thức nhà nước trao quyền sử dụng đất. Do đó đòi hỏi phải có quy định chuyển tiếp giữa hai bộ luật nhằm đi đến thống nhất sự quản lý nhà nước về đất đai. Việc xử lý vấn đề giao đất được thực hiện trước ngày 1/7/2014 (trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực) được quy định tại Điều 60 Luật đất đai 2013, được hướng dẫn bởi Điều 31, Điều 32 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Bảng dưới đây tổng hợp lại các trường hợp cần xử lý:

Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 Trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực (trước ngày 1/7/2014) Sau khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực (từ ngày 1/7/2014)
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất Được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất + Được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại lại, không phải chuyển sang thuê đất.

+ Khi hết thời hạn nếu được gia hạn theo quy thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuê đất Được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất Có nhu cầu chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê cho thời hạn sử dụng đất còn lại.
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất Được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Phải chuyển sang thuê và phải nộp tiền thuê đất
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì thực hiện theo chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Trường hợp tổ chức kinh tế đã nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất không thu tiền để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp + Được tiếp tục sử dụng trong thời hạn còn lại của dự án và không phải nộp tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án

+ Hết thời hạn của dự án nếu tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài + Tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án, không phải chuyển sang thuê đất

+ Hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Ban Quản lý khu kinh tế xem xét cho thuê đất hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Ban Quản lý khu kinh tế xem xét cho thuê đất

Hộ gia đình, cá nhân Đã được Nhà nước giao đất bãi bồi ven sông, ven biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp + Được tiếp tục sử dụng trong thời hạn giao đất còn lại

+ Hết thời hạn giao đất nếu có nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai nếu được Nhà nước cho thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất

Tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối phải chuyển sang thuê đất và nộp tiền thuê đất
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất Đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp + Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất

+ Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *