Điều kiện đưa quyền sử dụng đất vào kinh doanh

Điều kiện đưa quyền sử dụng đất vào kinh doanh

By admin - Tháng Sáu 15, 2018

Điều kiện đưa quyền sử dụng đất vào kinh doanh 

1. Điều kiện đối với quyền sử dụng đất (QSDĐ) đưa vào kinh doanh

– QSDĐ thuộc loại được phép giao dịch;

– Thỏa mãn điều kiện giao dịch QSDĐ tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai:

+ Có giấy chứng nhận;

+ QSDĐ không bị tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Các hình thức giao dịch (Điều 37 – 47 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

– Chuyển nhượng QSDĐ;

– Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ.

3. Nguyên tắc giao dịch QSDĐ (Điều 37 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

– Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

4. Các trường hợp kinh doanh QSDĐ

– Kinh doanh QSDĐ trong dự án nhà ở:

+ Chuyển nhượng dự án nhà ở và QSDĐ gắn liền với dự án (Điều 194 Luật Đất đai 2013);

+  Chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô (Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 41 NĐ 43/2014/NĐ-CP).

– Kinh doanh QSDĐ trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

+ Chủ thể kinh doanh: Bao gồm tổ chức kinh tế trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 149, 150, 151 Luật Đất đai 2013);

+ Khách hàng: Là các chủ thể có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh;

+ Hình thức kinh doanh: Chuyển nhượng hoặc cho thuê QSDĐ gắn liền với kết cấu hạ tầng.

– Kinh doanh hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa:

+ Chủ thể kinh doanh: Chỉ có tổ chức kinh tế trong nước (Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản, khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013);

+ Khách hàng: Là các hộ gia đình, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *