Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

By admin - Tháng Mười 26, 2018

Sự phát triển kinh tế thị trường cũng như sự toàn cầu hóa đòi hỏi sự cung cầu về thị trường lao động cũng phải thay đỏi sao cho phù hợp. Do đó hàng loạt hoạt động dịch vụ cung ứng lao động ra đời và ngày càng mạnh mẽ trong đó có hoạt động cho thuê lại lao động.

Theo khoản 1 Điều 53 Bộ luật Lao động 2012, cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác; Đồng thời chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Điều kiện xin giấy phép cho thuê lại lao động

Theo Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng.

Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ này tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho mở tài khoản giao dịch chính và được hưởng mức lãi suất từ tiền ký quỹ này theo thỏa thuận với ngân hàng.

Tiền ký quỹ dùng để thanh toán tiền lương và bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm lợi ích cho người lao động thuê lại.

Thứ hai, bảo đảm vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng. Đồng thời duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Thứ ba, đảm bảo điều kiện về trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên.

Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

Thứ tư, điều kiện về người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Người đứng đầu doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

– Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *