Đi tù còn được hưởng lương hưu không

Đi tù còn được hưởng lương hưu không

By admin - Tháng Mười Hai 20, 2018

Khi bị kết án tù sẽ làm giảm bớt một số quyền công dân mà người đó được hưởng. Vậy, đối với một số trường hợp đang hưởng lương hưu thì khi đi tù sẽ tiếp tục được hưởng hay sẽ bị chấm dứt hưởng lương hưu?

1. Về điều kiện hưởng lương hưu

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện hưởng lương hưu gồm đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 nằm và một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi

– Một số trường hợp nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi nhưng có 15 năm làm công việc độc hại, nguy hiểm..hoặc có thời gian 15 năm làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0.7 trở lên

– Người bị HIV/AIDS do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp

2. Đi tù còn được hưởng lương hưu không?

Tại khoản 2 điều 108 luật bảo hiểm xã hội 2014 vẫn cho phép người đang chấp hành hình phạt tù thực hiện hồ sơ hưởng chế độ hưu trí. Một trong các hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí đối với người có hình phạt tù là “Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt” (Điểm c khoản 2 điều 108 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Như vậy, hình phạt tù là một trong những hình phạt nặng nhất cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội, tuy nhiên các chế độ về bảo hiểm xã hội đối với người bị phạt tù vẫn được đảm bảo. Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn được hưởng lương hưu một cách bình thường. Tuy nhiên, khi nhận lương hưu sẽ phải nhờ người khác nhận hộ vì đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.