Di chúc bị thất lạc, hư hại xử lý như thế nào ?

Di chúc bị thất lạc, hư hại xử lý như thế nào ?

By admin - Tháng Mười 22, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Luật sư cho em hỏi, nếu lập di chúc nhưng sau đó di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Để dự liệu trên thực tế vì những nguyên nhân nhất định thì có thể di chúc bị hư hỏng, thất lạc nên pháp luật dân sự quy định về di chúc bị thất lạc, hư hỏng tại Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

  1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.
  2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.
  3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Theo quy định trên thì di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại tại thời điểm mở thừa kế được coi không có di chúc. Bởi vì khi di chúc bị thất lạc hoặc bi hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc. Trong trường hợp này, di sản của người thừa kế được chia theo pháp luật.

Nếu tại thời điểm chia tài sản mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc. Ngoài ra nếu áp dụng thời hiệu thừa kế, mà di sản đã chia theo pháp luật mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia lại theo di chúc nếu người thừa kế yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *