Đất rừng phòng hộ có được chuyển nhượng không ?

Đất rừng phòng hộ có được chuyển nhượng không ?

By admin - Tháng Mười 23, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi được cấp sổ đỏ từ năm 2009 là đất rừng phòng hộ. Nay tôi muốn chuyển nhượng một phần khu đất rừng phòng hộ này cho ông B. Vậy theo quy định của pháp luật nhà tôi có được chuyển nhượng đất này cho ông B không ?

Luật sư tư vấn

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013

2Đất rừng phòng hộ có được chuyển nhượng không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Nếu mảnh đất của gia đình bạn muốn chuyển nhượng đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, gia đình bạn hoàn toàn có quyền chuyển nhượng phần diện tích đất này. Tuy nhiên đất rừng phòng hộ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, hạn chế xâm nhập mặn, chắn cát… Do đó pháp luật có quy định chặt chẽ về việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất là đất rừng phòng hộ.

Khoản 2 Điều 192 Luật đất đai 2013 quy định:

“2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không đề cập đến địa điểm cư trú của ông B. Nếu ông B cũng sinh sống trong khu vực đất rừng phòng hộ và việc chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 nêu trên thì việc chuyển nhượng là hợp pháp.

Nếu ông B không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ thì ông B không được nhận chuyển nhượng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *