Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

By admin - Tháng Bảy 12, 2018

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và gia đình 2014

1. Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

     Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. Để đăng ký khai sinh cho trẻ, người đi đăng ký khai sinh cần phải nộp các giấy tờ chứng minh về việc sinh hoặc có người làm chứng về việc sinh.

    Và theo Khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định: “Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.” Theo đó, vợ chồng có thể lựa chọn việc lập văn bản thừa nhận con chung hoặc làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con để thông tin của người cha được ghi vào giấy khai sinh của con.

     Như vậy, dù cha mẹ không đăng ký kết hôn thì giấy khai sinh của con vẫn có thể có cả thông tin của cả cha và mẹ khi tiến hành đúng các thủ tục pháp luật quy định.

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

2. Cha mẹ không đăng ký kết hôn con mang họ ai

     Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán”

     Như vậy, họ của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ được ghi nhận trong tờ khai đăng ký khai sinh. Nếu cha, mẹ không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán.

3. Hồ sơ đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ không đăng ký kết hôn

     Hồ sơ chuẩn bị đăng ký khai sinh cho con và có yêu cầu xác nhận cha con gồm:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
  • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh như đã trình nêu trên;
  • Văn bản thừa nhận con chung có xác nhận của của vợ và chồng.

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại UBND cấp xã nơi cư trú của người đăng ký khai sinh cho con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *