Con riêng của chồng có được hưởng quyền thừa kế không ?

Con riêng của chồng có được hưởng quyền thừa kế không ?

By admin - Tháng Mười 18, 2018

Một khách hàng có câu hỏi như sau: Thưa luật sư, trước khi tôi kết hôn với chồng tôi thì tôi không biết chồng có con riêng với người trước. Sau khi kết hôn một thời gian tôi mới phát hiện ra. Chồng tôi vẫn chu cấp cho con riêng mỗi tháng đến khi người con đó trưởng thành. Nay chồng tôi mất để lại cho 3 mẹ con tôi một số tài sản. Người con riêng của chồng tôi đến làm ầm lên đòi chia tài sản, nếu không sẽ kiện ra tòa. Khi mất chồng tôi không để lại di chúc. Vậy trong trường hợp này người con riêng của chồng tôi có được chia thừa kế hay không ?

1, Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn

Theo Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015, những trường hợp thừa kế theo pháp luật bao gồm:

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Chồng bạn mất không để lại di chúc, do đó di sản chồng bạn để lại sẽ thừa kế theo pháp luật. Người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Pháp luật không phân biệt quyền hưởng di sản của con chung, con riêng của vợ hoặc chồng nếu còn sống. Nên con riêng của chồng bạn vẫn được hưởng di sản thừa kế, trừ trường hợp thuộc người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 621 Bộ Luật này.

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản theo Điều 621 Bộ luật dân sự:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Nếu con riêng của chồng bạn không thuộc các trường hợp không được hưởng di sản thì con riêng của chồng bạn  hoàn toàn có quyền được hưởng di sản thừa kế của chồng bạn để lại theo pháp luật. Di sản để lại được chia thành những phần bằng nhau, chia đều cho 4 người là 3 mẹ con bạn và con riêng của chồng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *