CHỈNH SỬA GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

CHỈNH SỬA GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

By admin - Tháng Tám 30, 2018

CHỈNH SỬA GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Giấy đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các chủ thể khác công nhận hoặc xác nhận một người nằm trong tình trạng hôn nhân tức là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có những trường hợp không tránh khỏi có sai sót trong giấy chứng nhận kết hôn và việc sửa các thông tin sai lệch đó là một điều quan trọng.

1.      Căn cứ theo Điều 39 Nghị định số 185/2005/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hộ tịch đã quy định về việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và những giấy tờ khác nhau:

–          Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và những giấy tờ hộ tịch khác, không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã/phường nơi đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính giấy khai sinh để điều chỉnh các nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng với bản chính Giấy khai sinh.

–          Nếu việc điều chỉnh phần nội dung của sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào các giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

–          Với trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã/phường thực hiện, tuy nhiên sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh này.

–          Việc điều chỉnh được giải quyết ngay sau khi nhận được đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung đã điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư Pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã được điều chỉnh.

–          Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.

2.      Khoản 2 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực như sau:

–          Người có yêu cầu điều chỉnh Hội tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định của pháp luật) và xuất trình giấy khai sinh; trong trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến giấy khai sinh, thì phải xuất trình những giấy tờ khác liên quan làm căn cứ cho việc điều chỉnh.

–          Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.”

3.      Hồ sơ chỉnh sửa giấy đăng ký kết hôn:

–          Tờ khai (theo mẫu quy định của UBND cấp xã)

–          Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc

–          Chứng minh thư nhân dân bản chính

–          Sổ hộ khẩu gôc

–          Giấy khai sinh bản gốc.

Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp sẽ điều chỉnh lại nội dung của những giấy tờ hộ tịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *