Chấm dứt bảo lãnh khi nào

Chấm dứt bảo lãnh khi nào

By admin - Tháng Mười Một 28, 2018

Khách hàng có một câu hỏi như sau: Tôi có bảo lãnh cho một hợp đồng vay tiền của anh tôi với ngân hàng. Thời gian cũng đã được là 6 tháng. 11 tháng nữa đến hạn trả tiền của anh tôi. Nhưng giờ tôi muốn chấm dứt việc bảo lãnh có được không?

Luật sư tư vấn:

Điều 343 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về các trường hợp chấm dứt bảo lãnh:

“Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt.

2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

4. Theo thỏa thuận của các bên”.

Theo quy định trên, việc bảo lãnh sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt: Việc nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt thì việc bảo lãnh cũng chấm dứt là điều đương nhiên vì thời hạn tồn tại bảo lãnh là thời hạn tồn tại nghĩa vụ được bảo lãnh.

– Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác: Trong cả hai trường hợp này thì biện pháp bảo lãnh đều chấm dứt. Nhưng chấm dứt việc bảo lãnh trong hai trường hợp này có sự khác biệt. Ở trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh khi việc bảo lãnh được các bên thỏa thuận hủy bỏ thì lúc này quan hệ nghĩa vụ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền trở thành quan hệ nghĩa vụ không có biện pháp bảo đảm; ở trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh do các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác thì quan hệ nghĩa vụ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền vẫn là quan hệ nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm (nhưng bảo đảm bằng biện pháp bảo đảm khác không phải bảo lãnh).

– Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Việc bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có thể được hiểu theo hai hướng sau:

+ Bên bảo lãnh đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

+ Cơ quan có thẩm quyền đã cưỡng chế bên bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Và khi nghĩa vụ bảo lãnh đã được thực hiện xong thì đương nhiên quan hệ bảo lãnh chấm dứt.

– Việc bảo lãnh chấm dứt theo thoả thuận của các bên: Xác lập biện pháp bảo lãnh trên cơ sở thỏa thuận của các bên, cho nên pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận đó. Vậy khi các bên thỏa thuận chấm dứt việc bảo lãnh thì việc bảo lãnh sẽ chấm dứt (trừ trường hợp pháp luật không cho phép thỏa thuận chấm dứt việc bảo lãnh).

Như vậy, nếu như chưa chấm dứt nghĩa vụ trả tiền của người bạn của bạn thì bạn chỉ có thể chấm dứt bảo lãnh nếu các bên thỏa thuận, hoặc được thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *