Cần làm thủ tục gì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Cần làm thủ tục gì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

By admin - Tháng Tám 20, 2018

Cần làm thủ tục gì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Sau khi thành lập doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần làm những việc sau:

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 33, Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc thành lập doanh nghiệp.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày công bố.

2. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

3. Các thủ tục về thuế ban đầu:

Sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu như sau:

– Lập và nộp các tờ khai thuế môn bài, đăng ký trích khấu hao tài sản cố định, hình thức kế toán, đăng ký hình thức nộp thuế GTGT tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo pháp luật về thuế.

– Đăng ký mua chữ ký số công cộng và đăng ký nộp thuế điện tử.

– Mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng được phép và đăng ký trích nộp thuế điện tử qua tài khoản ngân hàng này.

4. Các thủ tục pháp lý nội bộ doanh nghiệp:

Sau khi hoàn thành các công việc trên, công ty bạn cơ bản có thể hoạt động. Trong quá trình hoạt động sẽ có các công việc phát sinh như đăng ký lao động, sổ cổ đông/thành viên, chuyển vốn vào doanh nghiệp, bầu/bổ nhiệm các chức danh quản lý…

Như vậy, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục nêu trên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp bạn cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty luật để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *