Cách hiểu về Phạm tội nhiều lần và tái phạm theo quy định pháp luật hình sự 2015

Cách hiểu về Phạm tội nhiều lần và tái phạm theo quy định pháp luật hình sự 2015

By admin - Tháng Bảy 16, 2018

Phạm tội nhiều lần và tái phạm là căn cứ nhằm xác định trách nhiệm của họ đối với hành vi của mình gây ra, chủ yếu thường được đưa vào xem xét như những tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Phạm tội nhiều lần và tái phạm là hai thuật ngữ được sử dụng trong bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 52 Bộ Luật hình sự 2015 có liệt kê hành vi phạm tội nhiều lần ( hai lần trở lên) và tái phạm, tái phạm nguy hiểm là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo đó mà trách nhiệm hình sự của người phạm tội ngoài căn cứ vào các điều kiện về khách thể, chủ thể và mối quan hệ nhân quả để xem xét có cấu thành vào loại tội phạm nào theo quy định pháp luật hay không, sẽ tiếp tục xét thêm các dấu hiệu ngoài hình phạt định khung tương ứng với loại tội phạm để đưa vào tăng thêm hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Phạm tội nhiều lần là phải từ hai lần trở lên. Đối với tình tiết này, cần xác định đây là hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, thể hiện mức độ vi phạm của người phạm tội. Đặc biệt là tình tiết này áp dụng đối với những cá nhân có hành vi vi phạm nhưng chưa bị kết án hoặc chấp hành hình phạt tù. Trong khi đó, tái phạm hay tái phạm nguy hiểm theo quy định của Điều 53 Bộ Luật hình sự 2015 chỉ ra rằng đối tượng được xem có tình tiết tái phạm khi đã bị kết án và chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Điều khác biệt quan trọng nhất của phạm tội nhiều lần và tái phạm chính là việc đã bị kết án hay chưa.

Tuy nhiên, mặc dù xem xét vào tính chất kết án hay chưa để phân biệt đâu là tái phạm đâu là phạm tội nhiều lần vẫn chưa đủ mà còn căn cứ thêm nhiều trường hợp pháp luật quy định khác. Cụ thể như Khoản 7 Điều 91 Bộ luật hình sự 2015 quy định rằng án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi thì sẽ không được xem như là đã kết án để xác định hành vi phạm tội tiếp theo của họ xem xét như là tái phạm. Cho nên để có thể đảm bảo việc xác định đúng hành vi của người phạm tội là gì, cần xem xét đủ các yếu tố về khách thể, chủ thể thực hiện để áp dụng đúng quy định giành riêng cho từng đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *