Các trường hợp người lao động nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam không cần giấy phép

Các trường hợp người lao động nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam không cần giấy phép

By admin - Tháng Mười Hai 26, 2018

Đa số, người lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các thủ tục liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh và xuất trình theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, pháp luật quy định  một số trường hợp công dân nước ngoài vào Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Căn cứ vào Điều 172 Bộ Luật lao động 2012, có các trường hợp sau:

“1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ”.

Đó là các trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc không cần giấy phép lao động.

Các trường hợp này vào Việt Nam không cần giấy phép lao động tại vì:

– Các đối tượng này vào Việt Nam không ảnh hưởng tới quan hệ lao động của người lao động Việt Nam và cũng như không làm phát sinh các quan hệ lao động mới. Ví dụ như thành viên góp vốn, thành viên Hội đồng quản trị….

– Qua đó, giảm thiểu thủ tục hành chính khi cấp giấy phép lao động.

– Trong thủ tục thành lập đã có sự công nhân đại diện của Nhà nước đối với các đại diện của công ty nước ngoài vào Việt Nam: trưởng văn phòng đại diện, luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *