CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THÔI VIỆC

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THÔI VIỆC

By admin - Tháng Tư 17, 2019

Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi đáp ứng các điều kiện sau:

Người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và hợp đồng lao động được chấm dứt trong các trường hợp:

  • Hết hạn hợp đồng lao động trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động: Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.
  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
  • Người  lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
  • Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết
  • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 37 Bộ luật lao động.
  • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật lao động; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mức hưởng: mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương:

Tiền trợ cấp thôi việc = ½  X  Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc    X   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc: tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

(Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.