CÁC THỦ TỤC DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

By admin - Tháng Tư 2, 2019

1. Khắc dấu, làm thủ tục thông báo mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia (khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014).
2. Mở tài khoản ngân hàng: những hóa đơn đầu vào có giá trị trên 20tr phải có tài khoản ngân hàng (khoản 1 Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC).
3. Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng.
4. Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản.
5. Đóng thuế môn bài: tiến hành nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuy nhiên, nếu trên giấy chứng nhận không thể hiện thông tin này thì căn cứ vào ngày ban hành giấy phép. (Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài)
6. Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
7. Treo biển công ty
Theo khoản 2 Điều 38, Luật Doanh nghiệp năm 2014: Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành
8. Đăng ký lao động và bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *