Các chế độ được hưởng khi người lao động bị tai nạn lao động

Các chế độ được hưởng khi người lao động bị tai nạn lao động

By admin - Tháng Tám 13, 2018

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật lao động 2012;
 • Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trên thực tế, rủi ro tai nạn xảy ra trong khi người lao động làm việc là không tránh khỏi. Luật Mai Phong xin chia sẻ một số chế độ mà người lao động được hưởng như sau:

 1. Được người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn như sau:
 • Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
 • Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
 • Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
 1. Được người sử dụng lao động trả đủ tiền khi phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;
 2. Được người sử dụng lao động bồi thường trong trường hợp bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra. Mức bồi thường như sau:
 • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
 • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.
 1. Đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền trợ cấp ít nhất bằng 40% mức bồi thường (được nêu ở mục 3) trong trường hợp không hoàn toàn do lỗi của họ gây ra ứng với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;
 2. Được giới thiệu để được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;
 3. Được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;
 4. Đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần do cơ quan bảo hiểm chi trả. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:
 • Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;
 • Ngoài mức trợ cấp quy định ở trên thi người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
 1. Đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng do cơ quan bảo hiểm chi trả. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
 • Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;
 • Ngoài mức trợ cấp trên thì hằng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.
 1. Đối với trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng thêm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần hoặc hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tuy nhiên, người lao động cũng cần lưu ý, trường hợp tai nạn lao động mà nguyên nhân xuất phát do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động thì sẽ không được hưởng chế độ gì từ người sử dụng lao động. Như vậy, tai nạn lao động là một điều không ai mong muốn xảy ra. Nhưng nhiều trường hợp không may bị tai nạn lao động thì người lao động cũng cần phải nắm được những chế độ trên để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *