Di chúc miệng theo quy định của pháp luật

Di chúc miệng theo quy định của pháp luật

By admin - Tháng Mười Một 17, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi làm nhà ra ở riêng ở cạnh nhà ông bà. Ông bà tôi có 4 người con 1 người con trai là bố tôi và 3 người con gái. Khi về già gia đình tôi đón ông bà về ở cùng để tiện chăm sóc. Trước khi mất ông tôi lập di chúc miệng cho tôi mảnh đất của ông bà cho tôi và có các thành viên trong gia đình làm chứng (bà tôi mất trước ông tôi). Nay các bác gái đòi chia di sản là mảnh đất ông để lại cho tôi. Trường hợp này giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo những quy định về di chúc tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Căn cứ Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 về di chúc hợp pháp:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

 

Theo thông tin bạn cung cấp, khi ông bạn sắp mất ông bạn còn minh mẫn, không bị đe dọa, lừa dối, ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng thì di chúc miệng hợp pháp. Và di sản thừa kế phải được chia theo di chúc. Do đó, các bác của bạn không có quyền yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *